Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» αναφέρεται στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας. Σκοπός της δράσης Ο Τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και η συμβολή του στην…

Read more

Επιχειρείτε ΈΞΩ; Νέο επιχορηγούμενο πρόγραμμα για εξαγωγικές επιχειρήσεις

Η Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» έχει ως αντικείμενο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Η συμμετοχή των εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων σε εκθέσεις αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για α) την προβολή των προϊόντων τους στις…

Read more

Προκήρυξη ενιαίας Δράσης “ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”

Προκηρύχθηκε η ενιαία Δράση “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία”. Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις: Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων…

Read more

Φορολογική Απαλλαγή Δαπανών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας

Σύμφωνα με τα  προβλεπόμενα στο άρθρο  22Α, δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, του ν. 4172/2013 (Α΄107) «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις…

Read more

Εξειδίκευση θεματικών τομέων της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις ερευνητικών έργων στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» αφορούν όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Η ενδεικτική κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά θεματικό τομέα  έχει ως ακολούθως:     Θεματικοί τομείς Δημόσια Δαπάνη (εκατομύρια €) Υλικά – Κατασκευές 28,0 Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες 22,4…

Read more

Αποτελέσματα για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα τον κατάλογο αποτελεσμάτων για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», τον οποίο μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο. Οι δυνητικά εντασσόμενοι φέρουν την ένδειξη «ΝΑΙ» στην τελευταία στήλη του πίνακα και θα κληθούν τις επόμενες ημέρες, με την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης, να υποβάλουν τον φάκελο με τα…

Read more

Ασφάλεια στα Θαλάσσια Σπορ / Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής

Τα θαλάσσια σπορ γίνονται με ταχύτατα αυξανόμενο ρυθμό, όλο και πιο δημοφιλή, τα τελευταία χρόνια, για όλες τις ηλικίες. Μόνο στην Ελλάδα περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον χώρο των θαλάσσιων σπορ.  Αποτελεί σημαντικό  μέρος του τουρισμού για την χώρα μας μιας και αφορά ένα σημαντικό μέρος των περίπου 26 εκ τουριστών που την επισκέπτονται.…

Read more

Αποτελέσματα Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Παρακάτω μπορείτε να δείτε την απόφαση των αποτελεσμάτων, τον κατάλογο δυνητικών δικαιούχων καθώς και καταλόγους μη εγκεκριμένων προτάσεων. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ…

Read more

Αριθμός υποβολών στο πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Εντός του Οκτωβρίου αναμένονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” του Επιχειρησιακού προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, ενόψει μάλιστα και του β’ κύκλου των προσκλήσεων, ο οποίος αναμένεται να προκηρυχθεί. Οι υποβολές, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο, ανήλθαν σε: 5.626 προτάσεις για το πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”, εντοπισμένες κατά κύριο λόγο στα μεγάλα αστικά κέντρα.…

Read more

Προδημοσίευση της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προδημοσίευσε τη δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ). Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις…

Read more